Polityka prywatności
Wstęp Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.
Kim jesteśmy? Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jest:
SwetryŚwiąteczne.pl
Robert Hanusek
Wojska Polskiego 33
43-180 Orzesze
NIP: 6351842331
Jakie dane zbieramy?
  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres email
Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?
  • Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
  • Aby wysyłać Ci newsletter
  • Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie
  • Zbieramy Twoje dane osobowe w celu personalizowania wyświetlanych Ci reklam i dostosowania do Twoich preferencji prezentowanych Ci treści marketingowych. Innymi słowy celem naszego działania jest profilowanie, a więc tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji Twojego portretu. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić Ci reklamę, która Cię zainteresuje. Robimy to w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa

W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy przekazać nam taką chęć drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy przekazać nam taką chęć drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia
danych osobowych Klienta.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii
Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Twisto
Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z:
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze
składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o.

w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę
przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową
„Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także
celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów
zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4,
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
ING Bank Śląski S.A.
Twisto Polska sp. z o.o.
34. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej
sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem
umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie
tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem
biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez
Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez
nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji
umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty
przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy
zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły
przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest
wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez
Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a
Twisto Polska Sp. z o.o.

Kontakt SwetryŚwiąteczne.pl

Robert Hanusek
Wojska Polskiego 33
43-180 Orzesze
NIP: 6351842331

tel. 792 736 166
kontakt@swetryswiateczne.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.